Citroën Vidlička
Prevádzka Nové Mesto nad Váhom:
Tel.: 032 / 7716 777
Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Financovanie a poistenie

Vážení zákazníci.

 

Financovanie a poistenie je dôležitá súčasť obchodného procesu nového vozidla. Má totiž priamy dopad na Vašu peňaženku, t.j. firemný, resp. rodinný rozpočet.

Naším cieľom je ponúknuť Vám produkty financovania a poistenia vozidla tak, ako by sme ich zakupovali sami pre seba, t.j. finančne čo najefektívnejšie a zároveň aby finančný produkt a produkt poistenia, pokrýval v maximálnej miere možné riziká.

Zároveň Vám vieme poskytnúť komplexnú službu spojenú s kúpou vozidla, aby "Váš nákup ste uskutočnili pod jednou /našou/ strechou".

 

Naša ponuka:

Financovanie

 

Poistenie