Citroën Vidlička
Prevádzka Nové Mesto nad Váhom:
Tel.: 032 / 7716 777
Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

O Z N Á M E N I E

 

 

V zmysle pragrafu 48, odsek (2) a paragrafu 71, odsek (1) Zákona 79/2015 Z.z. oznamujeme, že na našej prevádzke:

 

 

Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 67,

môžete bezplatne odovzdať automobilové batérie a odpadové pneumatiky:

v dňoch pondelok - piatok, od 800-1600

Prevzatie uvedeného odpadu uskutočnia zamestnanci autoservisu.