Citroën Vidlička
Prevádzka Nové Mesto nad Váhom:
Tel.: 032 / 7716 777
Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Poistenie

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE /PZP/

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo vás ochráni, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku.

 

HAVARIJNÉ POISTENIE /KASKO/

Havarijné poistenie predstavuje spoľahlivú ochranu proti nebezpečenstvám ohrozujúcim vaše pohodlie na cestách.

Výber poisťovne ktorej dáte dôveru uzatvorením zmluvy PZP, alebo KASKO, je dôležitým momentom, ktorý preverí Vášho partnera poistenia v prípade vzniku poistnej udalosti.

 

 

Naša ponuka:

  • poradenstvo pri výbere poisťovne
  • vypracovanie cenovej ponuky poistenia vozidla /PZP, KASKO/
  • uzatvorenie zmluvy PZP, KASKO
  • šetrenie Vášho času vybavením všetkých dokumentov a podpísanie poistných zmlúv priamo na našom predajnom mieste - showroome

V prípade záujmu Vám ponuku poistenia vypracujeme súčasne s ponukou nového vozidla a uzatvorenie zmluvy môžete absolvovať pri preberaním nového vozidla.

 

Naši klienti nám často dávajú otázku, prečo si poistiť vozidlo aj havarijne, teda KASKO. KASKO nie je povinné, ale ak sa stane poistná udalosť, už je neskoro robiť si výčitky. Ako postupovať pri postných udalostiach, sa dozviete  tu.