Citroën Vidlička
Prevádzka Nové Mesto nad Váhom:
Tel.: 032 / 7716 777
Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Poistné udalosti

Poistná udalosť (zadefinovanie):
Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody. Vaše vozidlo je poškodené, alebo Vaším vozidlom bola spôsobená škoda inému účastníkovi nehody. Náklady na opravu poškodeného vozidla bude  kryť poisťovňa (úplne, alebo čiastočne).
Pri poistnej udalosti môžete vystupovať ako poškodený (škoda na vozidle bola spôsobená iným účastníkom dopravnej nehody, vandalizmom alebo prírodným živlom), alebo ako vinník (vy ste spôsobili škodu inému účastníkovi nehody).

 

Link na overenie poistenia vozidla s kt. mali poistnú udalosť: Slovenská kancelária poisťovateľov /SKP/.

 

Čo robiť bezprostredne po nehode?
Základné pravidlo znie zachovať si chladnú hlavu a všetko riešiť s rozumom.
Skontrolujte zdravotný stav seba, svojej posádky a aj ostatných zúčastnených. Zraneným poskytnite prvú pomoc.
Miesto nehody označte výstražným trojuholníkom, aby ste varovali prichádzajúce autá. Trojuholník sa umiestňuje cca 50m pre prekážku (v obci môže byť vzdialenosť kratšia).
Oblečte si reflexnú vestu vždy pred opustením vozidla. Vesta by mala byť po ruke v kabíne a nie schovaná v batožinovom priestore.
Stiahnite sa do bezpečia mimo cesty, zvlášť na diaľnici, pretože hrozí, že niekto z prichádzajúcich trojuholník prehliadne, neprispôsobí svoju jazdu situácii a hrozí tragédia.
Kontaktujte záchranné zložky a políciu na telefónnych číslach 155 resp. 158 alebo na čísle 112, ak je to potrebné. Čísla fungujú aj pri zablokovanej klávesnici mobilného telefónu alebo sa dá vytočiť namiesto PIN kódu.

Ak máte auto na lízing, alebo si chcete uplatniť náhradu škody z havarijného poistenia, volať políciu je vo väčšine prípadov povinnosťou. Nehoda musí byť riadne zaprotokolovaná a dopravná polícia neskôr vystaví správu pre poisťovňu. Ak nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniu všeobecne prospešného majetku či cesty, je meradlom pre privolanie nehodovky subjektívne odhadnutá výška škody na vozidle a majetku. Pokiaľ škoda nepresiahne jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3990 eur), nehodu nemusí riešiť polícia. Všetko záleží na dohode účastníkov nehody. Dopravná polícia nehodu vyšetrí a určí vinníka, ktorý obvykle musí zaplatiť aj pokutu za porušenie dopravných predpisov, preto odporúčame zavolať nehodovku aj v prípade, že sa neviete zhodnúť na vinníkovi nehody. V každom prípade si s druhou stranou vymeňte osobné údaje, údaje o vozidle, poisťovni a telefónne číslo. Ak sa vinník a poškodený dohodnú na riešení situácie bez polície, poistná udalosť musí byť nahlásená poisťovni do 15 dní.

Nahláste poistnú udalosť poisťovni.
Obhliadka vozidla nasleduje po nahlásení poistnej udalosti, na základe ktorej poisťovňa stanoví výšku škody. Obhliadka sa môže uskutočniť v priestoroch poisťovne alebo v servise, prípadne na mieste, kam bolo nepojazdné vozidlo odtiahnuté. V rámci likvidácie si môžete určiť spôsob finančnej náhrady škody. Poisťovňa môže preplatiť faktúru za opravu v servise, auto však musíte nechať opraviť u jej zmluvného partnera. Do preplatenia faktúry vystaví poisťovňa krycí list pre predbežné pokrytie výšky škody, aby ste sa už na opravenom vozidle mohli odviesť domov. Ďalšou možnosťou je financovanie rozpočtom, pri ktorom vám poisťovňa vyplatí alikvotnú sumu a opravu si zabezpečujete vo vlastnej réžii. Tento postup môže byť výhodný, ak máte staršie auto a dobrého známeho v servise. Odtiahnutie auta a ďalšie výdavky zväčša poisťovne nepreplácajú. V prípade totálnej škody sa treba spoliehať na to, že váš vrak niekto odkúpi a dúfať, že poisťovňa preplatí z havarijnej poistky čo najviac.

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné pre všetkých a keď ste poškodený, dočkáte sa náhrady škody vzniknutej na vašom vozidle – nie však v plnej výške. Poisťovne preplácajú alikvotnú časť, keďže vozidlá podliehajú amortizácii. Takže aj pri takejto nepríjemnej udalosti si treba pripraviť obnos peňazí, ktorý možno budete potrebovať na doplatenie faktúry z autoservisu. Vinník je po spôsobení nehody na tom horšie. Ak si hradí iba povinné zmluvné poistenie a nie havarijné poistenie, škodu na svojom vozidle si musí vyriešiť sám. Krajnými prípadmi sú nezaplatenie zmluvného poistného alebo spôsobenie nehody pod vplyvom alkoholu či iných nepovolených látok. To sa už siaha vinníkovi hlbšie do vrecka...

Celkom prijateľný prípad pre vinníka a poškodeného vzniká, keď obaja disponujú havarijným poistením. Vinník si náhradu škody na svojom vozidle uplatní z havarijnej poistky, avšak musí doplatiť spoluúčasť (poisťovne ponúkajú: 5% min. 165,97 € (166 €), 5% min. 66,39 € (66 €), taktiež 5% min. 99,58 €, alebo 2% min. 66,39 €, pevnú spoluúčasť napr. 99 €, 199 €, prípadne poistenie bez spoluúčasti. Možno si zvoliť i vyššie spoluúčasti, napr. 10% min. 331,94 (332 €) a vyššie. Platí, čím vyššiu výšku spoluúčasti si klient pri havarijnom poistení zvolí, o to menej za havarijnú poistku zaplatí. Netreba však zabúdať, že v prípade menších škôd nebude mať klient nárok na poistné plnenie (keďže škoda je menšia ako dojednaná spoluúčasť), resp. v prípade vyššej spoluúčasti sa bude viac podieľať na poistnej udalosti a o to menšie poistné plnenie mu bude vyplatené.) Poškodený si náhradu škody môže takisto nárokovať zo svojej havarijnej poistky, ale spoluúčasť bude uhradená z povinného zmluvného poistenia vinníka. Tento proces je zdĺhavý, oplatí sa však byť trpezlivý, škoda na vozidle vám bude preplatená v plnej výške. Ďalšia výnimka: ak ste podnikateľ, či živnostník a ste platcami DPH a aj servis je platcom DPH, daň vo výške 20 % musíte autoservisu doplatiť. Jej odpočet si uplatníte až pri najbližšom podávaní daňového priznania.

Nehoda bez vinníka
Veľmi nepríjemnou udalosťou je, keď si napríklad na frekventovanom parkovisku nájdete poškodené svoje auto neznámym páchateľom. Aj v tomto prípade je tu viacero riešení. Nájdenie lístku s kontaktom na vinníka za stieračom je lepšou alternatívou. Keďže týchto dobrých duší je čoraz menej, nehodu môžete ohlásiť na polícii a s protokolom o nehode môžete žiadať náhradu škody od Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ak máte nejaké informácie o vinníkovi, ktorý vám škodu spôsobil, ako napríklad evidenčné číslo vozidla, môžete sa obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Prostredníctvom webstránky kancelárie www.skp.sk je tu možnosť v sekcii „vyhľadanie poistiteľa vozidla“ vyhľadať typ vozidla a poisťovňu, v ktorej má vinník uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak nemáte po ruke internet, je to možné aj telefonicky na čísle 02 /44-45-54-52 (-55). Poistnú udalosť treba nahlásiť v poisťovni vinníka. Databáza nie je najaktuálnejšia, ale napriek tomu poskytuje veľmi užitočné informácie.

 

Ako riešiť samotnú poistnú udalosť, t.j. odstrániť jej následky na Vašom vozidle, pozrite tu.