Citroën Vidlička
Prevádzka Nové Mesto nad Váhom:
Tel.: 032 / 7716 777
Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vážení zákazníci.

Z dôvodu vyťaženosti nášho servisu a predídeniu nedorozumeniam, resp. nespokojnosti s ponukou voľného termínu na vykonanie servisnej práce na Vašom vozidle, si Vás dovoľujem požiadať, aby ste si plánovali objednanie do servisu (kontaktovanie našich pracovníkov) minimálne 20 dní pred požadovaným termínom pravidelného servisného zásahu.

 

Ďakujem za porozumenie.

                                                Mašlonka, riaditeľ spoločnosti

 

Predaj nových vozidiel:

Tel.: 032- 7716 777

e-mail: predaj@vidlicka.sk

 

p. Viera LUKAČOVIČOVÁ, tel.: 0911 713636

 

 

Servis vozidiel:

Tel: 032 - 7716 777

e-mail: servis@vidlicka.sk

 

Vedúci servisu:

p. Jaroslav KÝŠKA, e-mail: kyska@vidlicka.sk , tel.: 0903 726576

 

Prijímací technik: 

p. Ingrid Zemánková, e-mail: prijimacitechnik@vidlicka.sk , tel.: 0903 488866

 

Náhradné diely:

Tel: 032 - 7716 777

p. Dag Ziegler, e-mail: nd@vidlicka.sk , tel.: 032 7716 777