Citroën Vidlička
Prevádzka Nové Mesto nad Váhom:
Tel.: 032 / 7716 777
Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Pri poistnej udalosti môžete vystupovať ako poškodený (škoda na vozidle bola spôsobená iným účastníkom dopravnej nehody, vandalizmom alebo prírodným živlom), alebo ako vinník (vy ste spôsobili škodu inému účastníkovi nehody).
Náklady na opravu vozidla môžu byť hradené (čiastočne) z povinného zmluvného poistenia (PZP), alebo z havarijného poistenia (KASKO).

Políciu volajte k dopravnej nehode vždy, ak:

 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci alebo na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom
 • majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 eur (120.202,74 Sk)).

Nahlásenie poistnej udalosti:

 

ALLIANZ Slovenská poisťovňa
GENERALI Slovensko

UNIQA poisťovňa

KOOPERATÍVA

KUMUNÁLNA poisťovňa

GENERTEL


Riešenie poistnej udalosti z PZP vinníka :

 • ku každej dopravnej nehode odporúčame privolať políciu,
 • telefonicky si preverte platnosť PZP vinníka,
 • spíšte na mieste záznam o nehode, zaznačte si všetky údaje vinníka (poistenie, evidenčné číslo, doklad totožnosti,..),
 • vyhotovte si mobilom fotosnímku nehody, evidenčného čísla a dokladov vinníka,
 • nahláste poistnú udalosť poisťovni, kde má vinník uzatvorené PZP,
 • trvajte na tom, aby vinník pred Vami telefonicky nahlásil poistnú udalosť poisťovni, kde má uzatvorené PZP,
 • dohodnite si s poisťovňou obhliadku Vášho vozidla a následne s dokladom o obhliadke navštívte náš servis.

Riešenie poistnej udalosti z Vášho poistenia KASKO:

 • privolajte políciu,
 • vyplňte záznam o nehode,
 • poistnú udalosť nahláste Vašej poisťovni a dohodnite si obhliadku vozidla,
 • vozidlo po obhliadke pristavte do nášho servisu.

Naša spoločnosť Vám ponúka nadštandardné služby.
Pre spoločnosti:

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.,

Generali Slovensko vykonávame a

UNIQA posťovňa vykonávame bezobliadkový servis. 

Taktiež spolupracujeme s poiťovňami Kooperatíva a Komunálna poisťovňa.

Bezobhliadkový servis:

Po nahlásení poistnej udalosti (telefonicky, mailom), obhliadku vozidla a opravu vykonáme priamo u nás v servise.
Nakoľko disponujeme vlastnou lakovňou a rovnacou stolicou SHARK, Vaše auto neopustí počas opravy priestory našej spoločnosti.
Naviac Vám naša spoločnosť poskytne počas opravy náhradné vozidlo.