MECHANICKÉ PRÁCE

 Mechanické práce a servis vozidiel značky Citroën

Každé vozidlo potrebuje pravidelnú starostlivosť a odbornú údržbu.

Pracovníci nášho dopravného servisu pri pristavení Vášho vozidla vždy, za dodržania NORIEM a METÓD značky, vykonajú dôslednú kontrolu za účelom zabezpečenia technickej spôsobilosti a prevádzky schopnosti vozidla. 

Všetky rady a odporúčania našich pracovníkov (prijímacích technikov a priamo mechanikov), majú prvoradý cieľ: "SPOĽAHLIVOSŤ VOZIDLA A VAŠA BEZPEČNOSŤ". Ak Vám pri príjme, servisnom zásahu, preberaní vozidla po zásahu, alebo neskôr nie je niečo jasné, pracovník servisu Vám rád zodpovie Vaše otázky týkajúce sa servisného zásahu.

Na servis sa môžete objednať na tel. č. 032/771 6777

Zjednodušené rozdelenie servisu

Vaše vozidlo podlieha pravidelnej, plánovanej servisnej prehliadke, ktorá je definovaná časovým, alebo kilometrovým limitom (čo nastane skôr). Každá takáto prehliadka má značkou definovaný rozsah prác, takzvanú GAMA údržby. Úkony prehliadky sú definované v servisnej knižke vozidla, prípadne ich obdržíte od pracovníka servisu po vykonaní prehliadky.

Je neplánovaný servisný zásah. Vaše auto prostredníctvom kontrolky na prístrojovej doske vykázalo určitú anomáliu, prípadne ste technickú poruchu zaznamenali Vy, alebo najnepríjemnejšia skúsenosť, Vaše auto nemôžete naštartovať. V takejto situácii je rýchly odborný zásah dôležitý. Pracovník servisu diagnostikou zistí závadu a navrhne spôsob odstránenia.

V prípade, že ste mali poistnú udalosť, ohláste to vašej poisťovni a požiadajte o realizáciu opráv v našom autoservise, ktorý má s lakýrnickými a klampiarskými prácami viac ako 20 rokov skúseností.